Společnost Znalecká a revizní s. r. o. nabízí zpracování znaleckých posudků v oboru Ekonomika pro podnikatelskou sféru a státní orgány.

Znalecká a revizní s.r.o. byla zapsána do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro oceňování lesních porostů a pozemků, škody na lesních porostech, odhady motorových vozidel, oceňování strojů a zařízení, oceňování spotřebního zboží, účetní evidence (se zaměřením na vnitřní obchod), daně, řízení, plánování a organizace ekonomiky se zaměřením na vnitřní obchod.  Znalecká a revizní s.r.o. byla zapsána dne 15. července 2016 pod čj. MSP-20/2016-OOJ-SZN/13.