Společnost Znalecká a revizní s.r.o. byla zapsána do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro účetní evidence, daně, mzdy, řízení, plánování a organizace ekonomiky – financování, obchod, ceny a odhady věcí movitých, ceny a odhady výpočetní techniky, oceňování spotřebního zboží, účetní evidence se zaměřením na vnitřní obchod, řízení, plánování a organizace ekonomiky se zaměřením na vnitřní obchod, odhady motorových vozidel, oceňování strojů a zařízení, oceňování lesních porostů a pozemků, škody na lesních porostech, oceňování autobusů, peněžnictví a pojišťovnictví, pro obor kybernetika s rozsahem znaleckého oprávnění pro software, hardware, výpočetní technika, elektronická komunikace, vývoj softwaru, autorská práva k programům rozhodnutím a obor strojírenství s rozsahem znaleckého oprávnění posuzování technického stavu autobusů, posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení, autoopravárenství rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti České republiky ze dne 15. 07. 2016 pod číslem jednacím MSP-20/2016-OOJ-SZN/13, ze dne 08. 09. 2017 pod číslem jednacím MSP-36/2017-OOJ-SZN/5 a ze dne 11.1.2019 pod č.j. MSP-13/2018-OOJ-SZN/7