Životopis

Znalecký obor: obor ekonomika, odvětví:

  • ceny a odhady, specializace oceňování lesa (oceňování lesních porostů a pozemků, škody na lesních porostech)