Životopis

Dosažené vzdělání:

  • Vysoké učení technické Brno, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby

Znalecký obor:

  • ekonomika, odvětví:
    • ceny a odhady (věci movité)
    • mzdy
    • řízení, plánování a organizace ekonomiky (financování, obchod)