Životopis

Dosažené vzdělání:

 • VŠ dopravní v Žilině - provoz a ekonomika silniční a městské dopravy

Znalecké obory:

 • obor ekonomika, odvětví:
  • ceny a odhady se specializací oceňování strojů a zařízení
  • ceny a odhady se specializací odhady motorových vozidel
 • obor strojírenství, odvětví:
  • strojírenství všeobecné se specializací posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení
 • obor doprava, odvětví:
  • doprava městská a silniční se specializací příčiny dopravních nehod