Životopis

Dosažené vzdělání:

  • 1978 1983 studium při zaměstnání Vysoká škola báňská v Ostravě, obor ekonomika a řízení hutnictví
  • 1986 – 1988 studium při zaměstnání - postgraduální studium na právnické fakultě bývalé UJEP v Brně v oboru hospodářské právo
  • 1993  - složení zkoušek na daňového poradce, člen Komory daňových poradců ČR
  • 1998 – získání certifikátu „Bilanční účetní“ Bankovním institutu a.s., certifikát obhájen v letech 2005 a 2010
  • 2013 – jmenování znalcem pro obor ekonomika, odvětví účetnictví a daně předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem

Znalecké obory: obor ekonomika, odvětví:

  • účetní evidence
  • odvětví ekonomická různá, specializace daně