Životopis

Dosažené vzdělání:

  • PFUK Praha - Učitelství odborných ekonomických předmětů
  • University of Pittsburgh a Cerge UK Praha - tržní ekonomika-diplom
  • VŠST Liberec - čtyř semestrové studium pro řídící pracovníky
  • MVČR a MHČR - Kurs pro řídící pracovníky

Znalecký obor: ekonomika, odvětví:

  • ceny a odhady se specializací odhady spotřebního zboží
  • účetní evidence se zaměřením na vnitřní obchod
  • odvětví řízení a plánování se zaměřením na vnitřní obchod