Společnost Znalecká a revizní s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti vedení spisovny. Našim zákazníkům nabízíme následující rozsah služeb:

 • odborné konzultace při zřizování a uspořádání firemních spisoven a archivu
 • uspořádání spisoven organizací zřízených státem
 • vypracování spisového, skartačního a archivního řádu
 • vypracování individuálního skartačního plánu
 • roztřídění písemností podle zákonné délky skladování
 • vypracování elektronické databáze
 • skladování písemností činných i likvidovaných firem
 • ochranu písemností proti žloutnutí a prachu uložením do archivních alkalických krabic
 • rychlé vyhledávání díky počítačové evidenci písemností
 • komunikaci se státním archivem
 • vypracování skartačního návrhu
 • poskytnutí badatelny
 • digitalizace dokumentu
 • bezpečná fyzická likvidace dokumentu

Pro potřeby ukládání spisů do spisovny s nadstandardním zabezpečením, nabízíme prostory v Přepeřích u Turnova s kapacitou cca 10 tisíc běžných metrů. Budova spisovny je vybavena bezpečnostními a protipožárními čidly s připojením na pult centrální ochrany. Objekt má dva přístupové vjezdy na příjem a odvoz dokumentů. Veškerá okna v přízemí jsou opatřena mříží. Vnitřek budovy je vytápěn plynovým topením (radiátory a tepelné ventilátory) na teplotu 14 - 18 stupňů Celsia. Ukládací prostory jsou bezbariérové, vybavené stacionárními i pojízdnými regály.