Znalecká a revizní s. r. o. Vám nabízí následující služby v oblasti účetnictví:

  • podvojné účetnictví, daňová evidence
  • kompletní vedení mzdové agendy
  • rekonstrukce účetnictví
  • vyhotovení veškerých daňových přiznání
  • zastupování při jednání s úřady
Ceník účetních prací
Položka  Sazba  Jednotka
Fixní sazba pro vedení účetnictví  1 500,- Kč  měsíc 
Zaúčtovaná položka v účetním (peněžním) deníku - plátci DPH  25,- Kč  položka
 Zpracování agendy při nástupu a výstupu zaměstnance 200,- Kč  zaměstnanec
Zpracování měsíční mzdy pracovníka 350,- Kč zaměstnanec
Cena za zaměstnance - dohoda o provedení práce 200,- Kč zaměstnanec
Zpracování přihlášek k registraci daní 500,- Kč ks
Zpracování přiznání k DPH 1 500,- Kč ks
Zpracování přiznání k DPPO + výkazy+přílohy - dle náročnosti od 6 000,- Kč ks
Zpracování přiznání k DPFO (jen mzdy) - bez výkazů pro OSSZ a ZP 1 000,- Kč ks
Zpracování přiznání k DPFO (dle náročnosti) - s výkazy pro OSSZ a ZP od 3 000,- Kč ks
Zpracování přiznání k dani z nemovitostí od 3 000,- Kč ks
Zpracování přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí 3 000,- Kč ks
Zpracování přiznání k silniční dani (1. auto) 500,- Kč auto
Zpracování přiznání k silniční dani (2. a další auto) 350,- Kč auto
Zpracování podkladů pro leasing 500,- Kč hod.
Zpracování podkladů pro úvěry 500,- Kč hod.
Zpracování rozborů 500,- Kč hod.
Zpracování statistických výkazů 500,- Kč hod.
Zastupování na základě plné moci 500,- Kč hod.