Nabízíme zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika:

 • účetní evidence (se zaměřením na vnitřní obchod)
 • daně
 • oceňování lesních porostů a pozemků, škody na lesních porostech
 • odhady motorových vozidel
 • oceňování strojů a zařízení
 • oceňování spotřebního zboží
 • řízení, plánování a organizace ekonomiky se zaměřením na vnitřní obchod

Znalecké posudky zpracováváme pro následující subjekty:

 • okresní a krajské soudy
 • Policie ČR - službu kriminální policie a vyšetřování na území celé ČR
 • bankovní ústavy, advokáty, notáře, správce konkurzní podstaty, likvidátory
 • pro ostatní podnikatelské subjekty v rámci jejich podnikatelské činnosti