Vedením společnosti Znalecká a revizní s.r.o. bylo stanoveno odborné kolokvium, jehož úkolem je dosažení a udržení nejvyšší možné úrovně kvality zpracování znaleckých posudků.

Členové kolokvia:

  • Ing. Alexander Beran – ředitel kolokvia
  • Ing. Renata Fridrichová – jednatelka společnosti
  • JUDr. Jiří Duchoň – právní zástupce společnosti
  • Petr Misík – obchodní ředitel
  • Mgr. Ladislava Grundová

Plánovaná kolokvia budou především prostorem pro:

  • informování o stavu zpracování znaleckých posudků
  • sdílení názorů na již zpracované znalecké posudky
  • stanovení koncepcí zpracování dalších posudků
  • jazykovou korekturu textů posudků včetně stylistické korektury

Odborná kolokvia příznivě ovlivní vzájemnou spolupráci v ústavu a rovněž přispějí k lepšímu a rychlejšímu řešení případných problémů.


Smluvním právním zástupcem znaleckého ústavu Znalecká a revizní s.r.o. je advokátní kancelář JUDr. Jiří Duchoň.


Znalecká a revizní s.r.o. spolupracuje s veřejnou výzkumnou instituci - Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka.